Etika

Pro většinu lidí jsou etické důvody proč být vegetariánem ze všech nejdůležitější. Mnozí lidé začínají chápat, že i ostatní tvorové cítí, a tak jim nechtějí způsobovat bolest. A navíc životy vězněných zvířat určených na porážku jsou zcela nepřirozené. Zvířata jsou uměle oplodňována, plemeněna, kastrována, vykrmována s přísadou hormonů, aby rychle nabývala na váze, a po dlouhé cestě dopravována na jatka, kde je čeká pomalá smrt.

Způsoby porážení zvířat jsou šokující. Jatka spíše připomínají výjevy z pekla. Vřeštící zvířata jsou omračována kladivy, elektrickými šoky nebo uspávacími zbraněmi. Polomrtvá jsou zvednuta za nohy do vzduchu a vláčena pomocí mechanických přepravních systémů, aby jim nakonec mohly být podříznuty krky… Mnoho lidí by se bezpochyby stalo vegetariány, kdyby navštívili jatka, opravdové peklo na zemi, nebo kdyby museli zvířata zabíjet osobně.<< Vegetariánství – úvod