Filozofie je disciplínou zkoumající svět jako celek, hledá skutečnou povahu věcí, snaží se řešit otázku pravého poznání a mimo jiné zkoumá principy rozumového chápání.

Tento termín řeckého původu (philosóphía) se skládá ze dvou slov: „phílos“ znamenající „přítel nebo milovník" a „sófía“ s významem „moudrost".

Filozofie v západním světě prošla dlouhým vývojem a v dnešní době představuje spíše určitou metodu zkoumání oblastí poznání než nějaký souhrn faktů a teorií, jak tomu bývalo dříve. Někteří filozofové se ve svých studiích pozastavují nad samotným procesem získávání poznání, jiní využívají ustanovených logických procesů, aby se pídili po pravdě, která, jak se zdá, stále zůstává našim zrakům ukrytá. 

Ačkoli je původ filozofie přičítán západní tradici, stejná témata oslovovaly i jiné kultury, a to dokonce v dobách mnohem ranějších.

V následujících sekcích můžete nahlédnout i proniknout do tajů mnohých oblastí védské filozofie, která si svým přístupem k získávání poznání, jeho prezentací a výjimečnou nadčasovostí určitě zaslouží naši pozornost.