Pořádáme

Hlavním cílem pokročilé civilizace je pozvednout své členy až k jejich konečným schopnostem. Taková společnost neusiluje pouze o naplnění tělesných potřeb. Skutečná lidská civilizace začíná se zkoumáním povahy okolního světa, našeho postavení a úlohy v něm a zkoumáním povahy Absolutní Pravdy, Nejvyšší Osobnosti Božství. Duchovně orientované civilizace proto zaujímaly realistický přístup k životu, který uspokojoval všechny aspekty jednotlivce – tělesné, mentální, intelektuální i duchovní. Mezi takové civilizace zajisté patřila védská civilizace, z níž si dnešní dosti zvrácená společnost může vzít mnoho cenného, a tak se ochránit před stále zjevnějšími negativními důsledky.

Hnutí Hare Krišna proto pořádá různé druhy společných programů jako je slavnost vozů Ratha-játrá nebo každoroční tábor. Vedle nich však každé středisko pořádá i další akce, jako jsou oslavy vaišnavských svátků, kurzy vaření, domácí programy, veřejné přednášky, kulturní večery atp. O těchto programech se dozvíte více na stránkách jednotlivých středisek.

Poznejme tedy hodnotu védské moudrosti a kultury, která ji přináší. Doveďme své životy v lidské životní podobě, kterou jsme získali po velice dlouhém putování z jednoho těla do druhého, k dokonalosti…