Bhaktivinóda ThákuraBhaktivinóda Thákura

Před pěti sty lety Šrí Čaitanja Maháprabhu předpověděl, že jména Krišny se budou zpívat v každém městě a vesnici světa.

Dějiny hovoří o několika pokusech seznámit západní svět s védskou (vaišnavskou) kulturou, v jejichž popředí stojí samotný Bhaktivinóda Thákura, který hojně psal v anglickém jazyce a některé ze svých prací poslal k západním břehům. V době, kdy Bhaktivinóda Thákura vynakládal toto úsilí, „američtí transcendentalisté“, jak se jim říkalo – osobnosti jako Emerson a Thoreau – objevovaly sanskrit, jazyk Véd, a učenci překládali v minulosti nečitelné texty Indie do západních jazyků.

I když vzájemné ovlivňování Západu a Východu má dlouhou a pozoruhodnou historii, skutečné jádro východní kultury bylo nicméně představeno až v moderní době. Nejmocnější základy postavil až A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda. Nikomu před ním se nepodařilo zasadit vaišnavskou kulturu v její úplnosti do srdcí západních lidí. S jeho chrámy, farmami, školami, restauracemi a knižními nakladatelstvími jeho poselství nyní vzkvétá po celém světě. Již nějakou dobu se můžete setkávat s touto kulturou i v České republice…