Příspěvky

Ceníme si Vaší ochoty podpořit naši snahu o šíření vznešené filozofie a kultury vědomí Krišny a jsme Vám za ni vděčni.

Vaše příspěvky či dary pro jednotlivá centra či projekty můžete poukázat na konta uvedená na jejich individuálních webových stránkách.

Potvrzení o poskytnutí daru pro odečtení ze základu daně vaší firmy, Vám vystaví středisko, kterému dar poskytnete.