Čánakja sloka 20 - Nepřátelé rodinyOtec, který zadluží rodinu, matka, která není cudná, manželka, která je velmi hezká a syn, který je hlupák, ti všichni jsou nepřátelé.

Je-li otec dlužník, pak je nepřítel. Protože lidi budou kritizovat: „Ó, tvůj otec vzal tolik peněz, takový úvěr. Proč ho nesplácí? Proč ho ty…?“ Je nepřítel, rna-karta pita satrur. A podle zákona Manu samhity, pokud syn nic nezdědí a otec zemře jako dlužník, syn to musí zaplatit. Jelikož syn zdědí vlastnictví otce, je také zodpovědný za otcův dluh. Nezáleží na tom, jestli po otci něco získá nebo ne.

(přednáška ze Šrímad Bhágavatamu 6.1.12, 25. června 1975, Los Angeles)Nejhříšnější činností ženy je mít druhého manžela nebo jiného milence. Čánakja Pandita popsal čtyři nepřátele v rodině. Za nepřítele se považuje otec, je-li zadlužený. Matka se považuje za nepřítele, pokud si v přítomnosti svých dospělých dětí našla jiného manžela. Manželka je nepřítel, pokud není se svým manželem zadobře a chová se k němu velice hrubě. A syn je také nepřítel, jedná-li jako blázen. Otec, matka, manželka a děti jsou bohatstvím rodiny, ale pokud si manželka nebo matka najdou v přítomnosti svého manžela nebo syna jiného muže, považují se podle zásad védské civilizace za nepřátele. Počestná a věrná žena nesmí nikdy zcizoložit – to je velice hříšný čin.

(Šrímad Bhágavatam 3.23.3, význam)Velký politik Čánakja Pandita říkal bharya rupavati satruh – krásná manželka je nepřítel. Každá žena je v očích svého manžela samozřejmě velice krásná. Druhým se příliš krásná zdát nemusí, ale pro manžela, kterého velice přitahuje, je vždy nádherná. Z toho je zřejmé, že je k ní příliš poután. Toto okouzlení se zakládá na sexu. Celý svět je uchvácen dvěma kvalitami hmotné přírody – rajo-gunou a tamo-gunou, vášní a nevědomostí. Ženy jsou obvykle velice vášnivé a méně inteligentní, a muž by proto neměl jejich vášni a nevědomosti podléhat. Vykonáváním bhakti-jogy neboli oddané služby může člověk dosáhnout kvality dobra. Dokáže-li manžel, jenž je na úrovni dobra, ovládat svoji manželku, která je ve vášni a nevědomosti, žena z toho získá prospěch. Zapomene na své přirozené sklony k vášni a nevědomosti a bude svému manželovi, který je v kvalitě dobra, poslušná a věrná. Takový život je velice vítaný. Inteligence muže a ženy pak velice pěkně spolupracují a oba manželé mohou dělat pokrok směrem k duchovní realizaci. Dostane-li se však manžel pod vládu své ženy, vzdá se své kvality dobra a podřídí se kvalitám vášně a nevědomosti. Tím se celá rodinná situace znečistí.

(Šrímad Bhágavatam 4.27.1, význam)Myslím, že jsem mluvil o svém vlastním životě. Víte, že jsem byl ženatý. Když jsem se oženil, neměl jsem svoji ženu rád. (smích) Nějak jsem ji neměl rád. Musím říci, že byla velmi věrná, velmi všechno… Každý ji chválil. Ale nějak jsem ji neměl rád. Tak jsem se připravoval na další svatbu. Protože v Indii tehdy bylo muži dovoleno, aby si vzal víc než jednu ženu. Ten zákon existuje. Můj otec byl svatá osoba. Jeden den si mě zavolal a řekl: „Můj drahý chlapče, znovu se snažíš oženit. Žádám tě, abys to nedělal. Nemáš rád svoji manželku. To je pro tebe velké štěstí.“ (smích)

(přednáška ze Šrímad Bhágavatamu 1.3.17, 22. září 1972, Los Angeles)Démoni však namísto využití dobré příležitosti začali bráhmanskou kulturu zneužívat a být pyšní, že se stali bráhmany. Syn Šamíky Rišiho je typickým příkladem a všichni pošetilí synové bráhmanů zde dostávají varování, aby nejednali tak bláhově jako Šringi a aby se měli vždy na pozoru před démonskými vlastnostmi, které měli ve svých předchozích životech. Pošetilému chlapci Pán samozřejmě prominul, ale jiní, kteří nemusí mít otce jako byl Šamíka Riši, se dostanou do velkých potíží, pokud budou zneužívat výhod, které získali zrozením v bráhmanské rodině.

(Šrímad Bhágavatam 1.18.47, význam)Knižné vydání Níti-šástra lze koupit přímo v restauraci Balaráma, Orlická 9, Praha 3, nebo v některých dalších Hare Krišna centrech. Knihu také zasíláme poštou. Objednávejte na infobalarama@seznam.cz.