ISKCON

V následujících článcích vás v krátkosti seznámíme s Hnutím Hare Krišna neboli s Mezinárodní společností pro vědomí Krišny (anglicky International Society for Krishna Counsciousness, zkráceně ISKCON). Tuto celosvětovou organizaci s duchovním posláním založil roku 1966 v New Yorku A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, jeden z nejvýznamnějších učenců a učitelů moderní doby v oblasti védského poznání a kultury.

V České republice hnutí působí oficiálně od listopadu 1989. Do konce listopadu roku 2002 bylo hnutí registrováno jako občanské sdružení a od 21. listopadu 2002 je registrováno na Ministerstvu kultury jako náboženská společnost. Patří tak v České republice k první registrované náboženské společnosti s jinou než židovsko-křesťanskou tradicí.♦ Kulturní spojitosti


♦ Učednická posloupnost


♦ Cíle hnutí


♦ Přínos hnutí


♦ Oblečení a vzhled oddaných