Novinky


Psychologie védánty (2. část)

Nemůžeme znát všechna svá přání. Jsme schopni vnímat pouze ty touhy, které jsou již upevněné, které se konkretizovaly dříve v souvislosti s našimi sociálními, morálními i dalšími vzory podmínění…

Přírodopis a paleontologie

Jednou ze základních myšlenek, ze které vychází vědecký svět, je teorie evoluce. S postupem času se vytvářely na zemském povrchu vrstvy sedimentů, v nichž se příležitostně v té které době uchovávaly zbytky rostlin a živočichů. Tyto fosílie pro vědce představují záznamy minulosti…

Nrsimha Čaturdaší Mahótsava

Pozvání na festival na Krišnově dvoře

Ztracená vesnice

Tento film představuje pohled jeho hlavní postavy, Lókanátha Svámího. Narodil se a vyrostl v Arawade, odlehlé vesnici v indické Maháráštře. Několik desetiletí cestoval po světě, ale jeho poznání, učenost ani ohromná zkušenost nikdy nemohly zastínit domov jeho srdce.

Šrí Mádhavéndra Purí

Mádhavéndra Purí

Šrí Mádhavéndra Purí, žák Lakšmípatiho Tírthy, patřil k učednické posloupnosti od Madhváčárji a byl proslaveným sannjásím. Duchovní nauka, která přicházela v posloupnosti od Madhváčárji, byla plná obřadů s minimem projevů pocitů lásky k Bohu. Mádhavéndra Purí byl první osobou v této posloupnosti, jenž ukázal příznaky lásky k Bohu.

Pán Krišna před tím, než sestoupil jako Šrí Čaitanja, požádal následující oddané, aby sestoupili před ním: Šrí Šačídeví, Džagannátha Mišra, Mádhavéndra Purí, Kéšava Bháratí, Íšvara Purí, Advaita Áčárja, Šrívása Pandita, Áčárjaratna, Vidjánidhi a Haridása Thákura.

Mádhavéndra Purí měl mnoho žáků jako Kéšavu Bháratího, Paramánandu Purího, Brahmánandu Purího, Višnu Purího, Kéšavu Purího, Krišnánandu Purího, Nrsimhu Tírthu, Sukhánandu Purího, Rangu Purího, Brahmánandu Bháratího, Rámačandru Purího, Nitjánandu Prabhua, Íšvaru Purího a Advaitu Áčárju Prabhua.

Jedné noci u Góvardhanu měl Mádhavéndra Purí sen, že někde v lese bylo ukryté Božstvo Gópála. Druhý den ráno svolal blízké přátele a vybídl je, aby ho doprovázeli do džungle hledat toto Božstvo. Pak s velkou slávou instaloval Božstvo Gópála na Góvardhanu. Božstvo náležitě uctili a vykonali slavnost Annakúta. Doslechlo se o tom mnoho obyvatel okolních vesnic, kteří se také přišli zúčastnit. V noci se Božstvo znovu zjevilo Mádhavéndrovi ve snu a požádalo ho, zda by Mádhavéndra nezašel do Džagannáth Purí pro santálovou pastu. Mádhavéndra pokyn přijal a ihned se vydal do Urísy. Cestou přes Bengálsko došel do Rémuny, vesnice, kde získal hrnek kondenzovaného mléka obětovaného Božstvu Gópínátha. Jakmile došel do Džagannáth Purí, dostal od krále svolení, že si může vzít santálovou pastu a kafr. S pomocí dvou mužů vše dopravil zpět do Rémuny, kde znovu ve snu spatřil Gópála, jenž si přál, aby ze santálu vyrobil pastu, smíchal ji s kafrem a potřel jí tělo Gópínátha. Mádhavéndra to provedl, neboť chápal, že tím uspokojí Božstvo Gópála u Góvardhanu, a pak se vydal do Džagannátha Purí. Tento příběh vyprávěl Pán Čaitanja Pánu Nitjánandovi a ostatním oddaným, přičemž chválil čistou oddanou službu Mádhavéndry Purího.

Mádhavéndra Purí byl v okamžiku smrti zcela ponořen v náladě odloučení od Krišny a stále opakoval jednu sloku. Je považována za podstatu nálady odloučení: 


aji dína-dajárdra nátha hé
mathura-nátha kadávalókjasé
hridajam tvad-alóka-kátaram
dajita bhrámjati kim karómj aham


„Ó můj nejmilostivější Pane Mathury! Kdy Tě znovu spatřím? Z odloučení od Tebe mé srdce pozbylo klidu. Můj drahý, co si nyní počnu?“ (Čaitanja-čaritámrita, Madja-lílá 4.197)

Další slavné citáty Mádhavéndry Purího:

mugdham mám nigadantu níti-nipuná bhrántam muhur vaidiká
mandam bándhava-saňčajá džada-dhijam muktádaráh sódaráh
unmattam dhaninó vivéka-čaturáh kámam mahá-dámbhikam
móktum na kšámaté manág api manó góvinda-páda sprihám 


„Ať si mě přísní moralisté obviňují, že jsem v iluzi – to mi nevadí. Odborníci na védské obřady mě mohou pomlouvat, že jsem se nechal svést, přátelé a příbuzní o mě mohou říkat, že jednám ze znechucení, bratři mohou říkat, že jsem blázen, bohatí mamonáři na mě mohou ukazovat prstem jako na šílence a učení filozofové mohou prohlašovat, že jsem příliš pyšný. Má mysl je však přesto odhodlána sloužit lotosovým nohám Góvindy, třebaže této služby nejsem schopen.“ 


sandhjá-vandana bhadram astu bhavató bhóh snána tubhjam namó
bhó déváh pitaraš ča tarpana-vidhau náham kšamah kšamjatám
jatra kvápi nišadja jádava-kulóttamasja kamsa-dvišah
smáram smáram agham harámi tad alam manjé kim anjéna mé 


„Ó mé modlitby pronášené třikrát denně, sláva vám. Ó očistná koupeli, klaním se před tebou. Ó polobozi! Ó předkové! Promiňte mi, prosím, že vás nejsem schopen uctít. Kdekoli usednu, vzpomínám na vznešeného potomka jaduovské dynastie, nepřítele Kamsy, čímž se mohu zbavit pout všech hříchů, které mě svazují. Myslím, že to je pro mě dostačující.“ (Bhagavad-gítá 2.52, výklad)

Den příchodu
úterý 17. května Mádhavéndra Purí

Pozvání na Gaura Púrnimu

Zveme všechny oddané a přátele Krišny na oslavy dne zjevení Šrí Čaitanji Maháprabhua do Centra pro védská studia (pražský chrám).Gaura Púrnimá Program
Šrí Gaura-púrnimá mahotsava

PROGRAM

4:30  – Mangala-áratí
7:30  – Vítání Božstev
7:35  – Šríla Prabhupáda guru-púja
8:00  – Přednáška ze Šrímad-Bhágavatamu
9:30  – Čtení a zpívání 14:00  – Harinäm
17:00  – Abhišeka
18:00  – Příbĕhy ze sankírtanu
19:00  – Gaura-áratí
19:15  – Pušpánjalí
19:30  – Hostina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARKOVÁNÍ PŘED CHRÁMEM

Drazí oddaní, prosím neparkujte svá vozidla v Jílové ulici. Riskujete pokutu od policie a další nepříjemnosti pro chrám. Pro parkování využijte parkoviště před Technocomem nebo v Řepích (za mostem). Děkuji

Váš služebník Rádhákánta dás

neděle 28. února Pozvání na oslavu

Amalakí vrata Ékádaší

Toto Ékádaší přichází v měsíci Góvinda/ Phálguna (únor – březen) během přibývajícího měsíce.

Přerušení 17. března od 06:12 do 06:13.

 

♦ Více o dodržování Ékádaší…

středa 16. března