Novinky


Panihati

Těchto několik fotografií náležitě vyobrazuje festivalovou atmosféru s tisíci a tisíci oddanými, kteří přišli uctít Pána Nitjánandu. Ať proto fotografie mluví samy za sebe..

Čánakja sloka 17 - Bída je vrcholem prázdnoty

Manželství se uzavírá s cílem zplodit syna, protože syn je nezbytný k vysvobození svého otce a dalších předků z jakýchkoliv pekelných podmínek, ve kterých se mohou nacházet.

Vyšlo nové číslo časopisu Náma hatty (3/15) !

Z obsahu: seriál příběhů z knihy služebníka Šríly Prabhupády Šrutakírtiho dáse „Co je za potíž?“, přednáška Šríly Prabhupády z Ratha-játry v San Francisku v roce 1971, příběh Kéšavy Purí dáse ze sankírtanu, rozhovor s Níla Mádhavou dásem o blížící se Ratha-játře…

Ochrana krav

V sekci Odkazy je nová adresa.

Bhaja Hure Mana


5:41 minutes (5.21 MB)

Bhaja Hure Mana


4:50 minutes (7.9 MB)

Bhaja hure mana

Text k bhadžanu.

Nová web stránka

Oddaní z Centra pro védská studia mají nové webové stránky. Podívejte se na www.harekrsna-luzce.cz

Dali všechno Kršnovi - a to není nikdy chyba

Ve svém dopise několikrát uvádíte slovo „láska", ale v tomto hmotném světě ve skutečnosti žádná láska neexistuje. Je to falešná propaganda. To, čemu říkáme láska, je pouhý chtíč neboli touha po vlastním smyslovém požitku…

Démonské nepřátelství vůči Višnuovi

Mahárája Yudhišthira se otázal: Jaké mocné prokletí mohlo ovlivnit dokonce osvobozené višnu-bhakty a kdo mohl proklít Pánovy společníky? Neochvéjní oddaní Pána již nemohou poklesnout do tohoto hmotného svéta. Tomu nemohu uvéřit.