popis důležitosti Śrímad Bhágavatamu

Co se týče samotných Véd, mnoho textů bylo vlivem času ztraceno, ukradeno nebo zničeno. Vojáci Alexandra Velikého například písma používali jako palivo v kuchyních, muslimové zničili, co bylo jen možné, Britové si mnoho písem odvezli do Anglie a Němci a Rusové odcizili Atharva Védu, která obsahuje Dhanur Védu (válečnické umění). Podle dílaTattva-sandarbha od Džívy Gósvámího se dozvídáme, že nyní existuje pouze 11 Samhit, 18 Brahman, 7 Aranjak a 220 Upanišad, které představují asi jen 6% původního materiálu Véd.

Dnes tedy není možné Védy kompletně studovat. Čaitanja Maháprabhu proto zdůrazňoval Šrímad-Bhágavatam, který svojí důležitostí dokonce překonává původní Védy.

Když Vjásadéva sestavil védskou literaturu, stále se cítil nespokojen. V té době ho v jeho poustevně navštívil Nárada Muni. Vjásadéva využil příležitosti a zeptal se světce na příčinu své nespokojenosti. A Nárada Muni, jeho duchovní mistr, mu vysvětlil, že doposud přímo nepopsal zábavy Šrí Krišny, Nejvyšší Osobnosti Božství. Místo toho jen ve Védách popisoval, jak lidé mohou dosáhnout hmotného štěstí následováním náboženských principů. Nárada Muni mu poté ve čtyřech slokách vysvětlil podstatu Véd (Šrímad-Bhágavatam 2.9.33–36). Šrímad-Bhágavatam, který posléze Vjásadéva sestavil, je tedy rozvedením skutečné podtaty všech Véd. Je také známý jako zralý plod védské literatury. Vjásadéva ho napsal ve dvé duchovní zralosti, když hluboce meditoval o zábavách Šrí Krišny.

krišné sva-dhámópagaté
dharma-gjánádibhih saha
kalau našta-drišám éša
puránárkó 'dhunóditah

„Tato Bhágavata Purána září jako slunce. Vzešla bezprostředně poté, co se Pán Šrí Krišna navrátil do své vlastní říše, doprovázen náboženstvím, poznáním atd. Lidem, kteří vlivem hluboké temnoty nevědomosti tohoto věku Kali pozbyli veškerou schopnost vidět, přinese světlo tato Purána.“ (Šrímad-Bhágavatam 1.3.43)

Slávu Bhágavatamu popisují i ostatní Purány:

puránéšu tu sarvéšu
šrímad bhágavatam param
jatra pratipadam krišnam
gíjaté bahudaršibhih

„Šrímad-Bhágavatam, ve kterém na každém kroku velcí světci oslavují Pána Krišnu, je ze všech Purán nejvýznamnější.“ (Padma Purána, Uttara khánda 190.3).

Skanda Purána říká, že Šrímad-Bhágavatam v Kali-juze dalece převyšuje stovky tisíc jiných písem. Kdekoli je Šrímad-Bhágavatam, tam je také Nejvyšší Osobnost Božství se všemi polobohy, zmiňuje stejná Purána.

Bhágavata Purána se zabývá následujícími deseti tématy: stvořením vesmíru, částečným stvořením, planetárními systémy, Božskou ochranou, podnětem ke stvoření, výměnou Manuů, vědou o Bohu, návratem k Bohu, osvobozením a nejvyšší dokonalostí.