15
úno
Ve čtvrtek 15.2.2024 oslavíme příchod Šrí Advaity Áčárji

"V učení Advaity Prabhua nenajdeme ani stopy po plodonosných činnostech či neosobním osvobození.
Lidé pomatení hmotnou energií však nechápali, že se Advaita Prabhu neliší od Viṣṇua, a chtěli Ho následovat
se svým neosobním pojetím. To, že se je Advaita Prabhu snaží potrestat, je také příznivé. Pán Viṣṇu a Jeho
činnosti mohou přinést veškeré štěstí, a to jak přímo, tak nepřímo. Jinak řečeno, být Pánem Viṣṇuem požehnán
nebo potrestán je stejné, neboť všechny Viṣṇuovy činnosti jsou absolutní povahy. Maṅgala bylo podle některých
další jméno Advaity Prabhua. Jako příčinná inkarnace neboli inkarnace Pána Viṣṇua pro určitý účel je také
zprostředkovacím činitelem či složkou v hmotné přírodě. Nikdy bychom Jej však neměli považovat za hmotného.
Všechny Jeho činnosti jsou duchovní. Každý, kdo o Něm naslouchá a opěvuje Ho, bude sám slavný,
protože toto počínání zbavuje neštěstí všeho druhu. Nikdo by na podobu Pána Viṣṇua neměl vztahovat
hmotné nečistoty či impersonalismus, ale raději by se měl snažit pochopit Jeho skutečnou totožnost,
protože tímto poznáním lze dosáhnout nejvyšší úrovně dokonalosti. "

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.12

Ve čtvrtek 15.2.2024 oslavíme Den příchodu Šrí Advaity Áčárji.
Programy oslav můžete najít na stránkách a kontaktech jednotlivých center.Farma Krišnův dvůr (Městečko u Benešova)
Prabhupád Bhavan (Brno)
Centrum pro védská studia (Lužce)
Harinám Mandir (Praha)
Čakra Lutotín (Lutotín u Prostějova)