23
zář
23.9.2023 Oslavíme festival Rádháštamí – den zjevení Šrímatí Rádhárání

"V Brahma-saṁhitě je řečeno, že člověk nemůže nikdy nalézt Pána tím,
že se stane velkým znalcem védské literatury, ale velice snadno se k
Němu může přiblížit prostřednictvím Jeho čistého oddaného. Ve Vṛndāvanu
se všichni čistí oddaní modlí o milost Śrīmatī Rādhārāṇī, energie blaženosti
Pána Kṛṣṇy. Śrīmatī Rādhārāṇī je soucitným ženským protějškem
svrchovaného celku, zosobněním dokonalé ženské povahy. Proto upřímný
oddaný snadno získá milost Rādhārāṇī a jakmile Ona takového oddaného
doporučí Pánu Kṛṣṇovi, Pán ho ihned přijímá do Své společnosti. Závěr tedy je,
že člověk se má více ucházet o milost oddaného než přímo o milost Pána,
a pokud tak činí, pouhé přání tohoto oddaného může způsobit probuzení
jeho přirozené touhy sloužit Pánovi."
Śrīmad-Bhāgavatam 2.3.23

 

V sobotu 23.9.2023 oslavíme Den zjevení Šrímatí Rádhárání
Programy oslav můžete najít na stránkách a kontaktech jednotlivých center.

Farma Krišnův dvůr (Městečko u Benešova)
Prabhupád Bhavan (Brno)

Centrum pro védská studia (Lužce)
Harinám Mandir (Praha)
Čakra Lutotín (Lutotín u Prostějova)